בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

יונתן שחוח / בוגר

לבוגרים/ות

בימויתסריטאות

פיגוע

2018 עלילתי | 15
דן, עובד סופרמרקט, נושא טראומה מעברו. על רקע פיגוע המתרחש בעיר, כשהוא לא מצליח לתפוס בטלפון את אשתו, מפלס החרדה שלו עולה במהירות.
במאי עלילתי, צלם