בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תסריט בנושא יחסים

סמסטר ב' תשע"ז
שני 12:30 - 14:45
מסלול: 
תסריטאות
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
15784