בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

צילום דוקומנטרי ב

איך מצלמים סצינה תיעודית ומה ההבדל בגישה זו מול הגישה לצילום הסצינה העלילתית? דרך תרגילים שונים: יחד בתוך קבוצה, מעקב ועוד, נלמד כיצד לגשת את הסיטואציה התיעודית ולצלם אותה ומה החשיבות של הצלם, שהוא לעתים גם הבמאי, בעשיית הסרט התיעודי.

סמסטר א' תשע"ז
רביעי 10:45 - 12:15
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
15822