בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סטוריבורד

הקורס מהווה קורס הכנה בסיסי לפיתוח אחת ממיומנויות היסוד הנדרשות לשלב הטרום-הפקה של סרט קולנוע. במהלכו מתוודעים התלמידים לסטוריבורד כמכשיר בסיסי ליצירת סרט קולנוע, ומתרגלים אותו תוך יישום מיומנויות מתחומי הרישום, הצילום, ההיסטוריה של הקולנוע , הפרספקטיבה והכתיבה היוצרת. בקורס זה מתוודעים התלמידים להיבטיו החזותיים של הסיפור הקולנועי ולשימוש המעשי בהם באמצעות הסטוריבורד.

סמסטר א' תשע"ז
רביעי 17:30 - 19:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
15828