בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תולדות הקולנוע ג

בשנה זו נתמקד בגל החדש הצרפתי ותור הזהב של שנות השבעים בקולנוע האמריקאי ("הגל החדש" האמריקאי). ובנוסף נתעמק בהתפתחותו של הקולנוע הלאומי במדינות שונות בעולם.

סמסטר שנתי תשע"ז
רביעי 10:45 - 12:15
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 3.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
15889