בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סדנת צילום

סדנת צילום מעשית לקראת צילום סרטי הגמר. תתורגל עבודה מול הבמאי, עבודה עם תאורה, זויות צילום ותנועות מצלמה שונות ועוד.

סמסטר ב' תשע"ז
רביעי 17:30 - 21:15
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
15936