בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

אפקטים ויזואליים למתקדמים

קורס זה ממשיך את הקורס בסמסטר א ובמהלכו יתמחו התלמידים בתוכנות מרכזיות לעיצוב אפקטים ויזואליים בסרטים ובראשן תוכנת ה"אפטר אפקטס".

סמסטר ב' תשע"ז
רביעי 17:30 - 20:00
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
16050