בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

עריכה ופוטושופ

סמסטר ב' תשע"ז
ראשון 9:00 - 11:30
מרצה: 
נקודות זכות: 0.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
16080