בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

כתיבת סדרה

כיצד כותבים סדרה? מה העקרונות המניעים יצירה טלוויזיונית שבועית? מה ההבדל בין סדרה למיני-סדרה?  במהלך הקורס כל תלמיד כותב הצעה לסדרה ו"בייבל" שלה ומציג אותה בסוםו של הקורס בפני פאנל מפיקים ואנשי תעשייה בכירים.

סמסטר שנתי תשע"ז
שני 9:30 - 12:00
מסלול: 
תסריטאות
נקודות זכות: 4.0
מיועד לשנים: 
ב'
אולם
מס' קורס: 
16111