בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

כתיבת פיצ'ר

סמסטר א' תשע"ז
שני 15:30 - 18:00
מרצה: 
מסלול: 
תסריטאות
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ב'
אולם
מס' קורס: 
16114