בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

כתיבת פיצ'ר ס"ב

סמסטר ב' תשע"ז
שני 15:00 - 17:30
מסלול: 
תסריטאות
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ב'
אולם
מס' קורס: 
17099