בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

בימוי דוקומנטרי א

הבמאי התיעודי הוא המתווך בין העולם שבחוץ לבין החומר המצולם. הקורס עוסק במקומו של הבמאי הדוקומנטרי בתוך המציאות, בטכניקות שונות של עבודה דוקומנטרית, ומעניק לתלמידים כלים יסודיים כגון תחקיר, בחירת נקודת מבט, יכולת לנהל ראיון, הבנת הסיטואציה הדוקומנטרית, וכ'ו. במהלך השנה התלמידים מצלמים מספר תרגילים דוקומנטריים עד לסרט הגמר של סוף השנה שאורכו עד 10 דקות.

סמסטר שנתי תשע"ח
רביעי 12:30 - 14:45
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 4.0
מיועד לשנים: 
א'
אולם
מס' קורס: 
18037