בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

דוקומנטרי ישראלי

צפייה במיטב העשייה התיעודית הישראלית מהשנים האחרונות דרך בחינה של טיפול יוצרי הסרטים בנושאים שונים כגון: המשפחה, אמונה, זיקנה, אהבה, זהות מינית ועוד.

סמסטר ב' תשע"ח
שלישי 15:00 - 17:30
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18046