בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

בין אייזנשטיין לרב קוק

הקורס עוסק ביסודות של השפה בקולנוע, במדרש ובאגדה. כמו כן  נעסוק במקומו של היוצר מול עצמו, מול היצירה שלו ומול הצופה.לצורך כך ניעזר במסורת הסיפורית העברית ובתרבות הנבואית ובארגז כלים שהן מעמידות לרשותו של במאי/ת ישראלי/ת ב 2018.

סמסטר א' תשע"ח
רביעי 15:15 - 16:45
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18055