בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

יסודות הצילום

הקורס "יסודות הצילום" נועד להפגיש את הסטודנט עם עולם הצילום על מנת לאפשר לו גישה ושימוש בצילום לצרכיו המקצועיים והיצירתיים.

הקורס בא לתת כלים טכניים כדי לאפשר לימוד של שפה צילומית ככלי לביטוי עצמי וככלי שמעביר מסרים.

במהלך הקורס יילמדו מושגים בסיסיים בצילום כגון : חשיפה, צמצם, מהירות תריס, רגישות, קומפוזיציה, שימוש בעדשות שונות ואור.

הקורס מורכב מהרצאות פרונטליות, תרגילים, יציאות לצילום, וביקורות.

במהלך הקורס יינתנו תרגילים טכניים ותרגילים רעיוניים כדי לפתח שפה צילומית וראייה ביקורתית.

כל תרגיל שיינתן יסוכם בביקורת כיתתית.

בנוסף הקורס יגובה בהרצאות על תולדות הצילום תוך כדי למידה של ז'אנרים שונים מעולם הצילום : צילום תיעודי, מבוים, עיתונות ועוד.

הקורס  "יסודות הצילום" יסוכם בתערוכה קבוצתית של משתתפי הקורס שתוצג בבית הספר.

סמסטר א' תשע"ח
שלישי 9:00 - 11:30
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
אולם
מס' קורס: 
18061