בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מבוא לעריכה

"אם הסרט הוא הגוף, העריכה היא פעימות הלב" אמר ז'אן לוק גודאר. 
הקורס מקנה לתלמידים את יסודות העריכה הבסיסיים תוך התמקדות בטכניקות ותאוריות שונות ובעזרת הדגמות מסרטים.
במהלך הקורס התלמידים מקבלים מטלות ותרגילים ועבודותיהם מנותחות בשיעור. במקביל השיעורים מלווים את עריכתם של תרגילי הבימוי העלילתיים והדוקומנטריים.
בסיומו של הקורס תהיה לכל תלמיד היכולת לערוך סרט קצר, עלילתי ודוקומנטרי.

סמסטר שנתי תשע"ח
שני 9:00 - 11:30
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 4.0
מיועד לשנים: 
א'
אולם
מס' קורס: 
18067