בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מבוא לתרבות חזותית

קורס ידע רוחבי, המשלב הכירות עם טקסטים מתחומי התיאוריה הרלוונטיים (מקורות) ותרגול פרשני של  דימויים מתחום התרבות החזותית.

סמסטר א' תשע"ח
רביעי 19:45 - 21:15
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 3
מס' קורס: 
18098