בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מושגים בתולדות האמנות

האמנות השביעית היא חוליה בשרשרת האמנויות האחרות. תוך התבוננות ביצירות אמנות מתקופות שונות  עוסק הקורס בסקירה של האמנות הפלסטית ובניתוחן של יצירות נבחרות מתחום הציור והפיסול, תוך התמקדות במושגים הבונים את השפה החזותית והדרך בה האמן מחזק את מהות היצירה והתוכן באמצעות השפה הויזואלית.

סמסטר שנתי תשע"ח
שני 19:00 - 20:30
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 3.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18104