בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סאונד והקלטה

לימוד עקרונות ההקלטה בקולנוע ובטלוויזיה תוך היכרות עם יסודות הסאונד והציוד הבסיסי להקלטה בו התלמידים משתמשים בשנת לימודים זו (בום, נק מייקים, זום ועוד). בקורס ילמדו עקרונות ההקלטה לפרוייקטים עלילתיים ותיעודיים.

סמסטר א' תשע"ח
שלישי 14:30 - 17:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
אולם
מס' קורס: 
18110