בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

צילום ותאורה א

בקורס זה נלמדים יסודות הצילום, היכרות עם אור טבעי ועם תאורה מלאכותית, וצעדים ראשונים בשילוב תנועה בצילום. התלמידים מבצעים תרגילי צילום בדרגת קושי עולה, אשר מנותחים בכיתה.   מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים יכולת לצלם את סרטיהם הדוקומנטריים והעלילתיים ולשפר את יכולותיהם הויזואליות.

סמסטר א' תשע"ח
רביעי 17:00 - 19:30
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18119