בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תולדות הקולנוע א

ניתוח ההיסטוריה הקולנועית מתוך גישה אינטרדיסציפלינרית, הבוחנת את מקורות ההשפעה ההיסטוריים והתרבותיים של התפתחות הקולנוע, תוך סקירה כרונולוגית של התפתחות המדיום, החל מהסרטים הראשונים של האחים לומייר ותומס אלווה אדיסון, דרך החלוצים הראשונים של השפה הקולנועית פורטר וגריפית', ועד לשיאה של תקופת הראינוע והופעתו של הקול בשלהי שנות השלושים.

סמסטר שנתי תשע"ח
רביעי 9:00 - 10:30
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 3.0
מיועד לשנים: 
א'
אולם
מס' קורס: 
18128