בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תחקיר

לימוד יסודות התחקיר לסרט התיעודי והעלילתי. כיצד לומדים ומתחקרים נושא או אדם לא מוכר? מהם אמצעי התחקיר העומדים לרשותנו וכיצד ניתן להשתמש בהם? איזה שימוש ניתן לעשות במאגרי מידע ובחומרי ארכיון? בסיום הקורס התלמידים יסעו לסיור מודרך בארכיון ע"ש סטיבן שפילברג הנמצא באוניברסיטת הר הצופים.

סמסטר א' תשע"ח
רביעי 10:45 - 12:15
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 3
מס' קורס: 
18131