בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

פסיכודרמה

סמסטר א' תשע"ח
שני 16:30 - 18:45
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18134