בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

דיאלוגים

סמסטר ב' תשע"ח
שני 15:00 - 17:30
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
18167