בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

הדרכת שחקנים ב

השחקן הוא כלי מרכזי בעבודת הבמאי. במהלך הקורס התלמידים ילמדו עקרונות ושיטת שונות לפיתוח דיאלוג עם השחקן על מנת למצות את יכולתו ולהביא אותו לסינתזה עם הדמות הכתובה. הסדנא היא סדנא מעשית ובמהלכה התלמידים יתרגלו את החומר הנלמד עם חבריהם לכיתה ובעזרת שחקנים מקצועיים כשמטרת העל של הקורס היא הקניית היכולת לזהות את הנקודות הספציפיות המפעילות כל שחקן בצורה קונקרטית.

סמסטר ב' תשע"ח
שני 17:45 - 20:15
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
18170