בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

הפקה ב

בקורס זה ילמדו יסודות ההפקה: ניהול צוות, תקציב, פרה פרודקשן ופוסט פרודקשן לקראת הפקות הגמר העלילתיות והתיעודיות של סוף השנה.

סמסטר א' תשע"ח
רביעי 12:15 - 13:45
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
18176