בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

יומן

בקורס זה כל תלמיד יצלם יומן אישי, כאשר את המילה הכתובה מחליפה המצלמה. דרך צפייה ולימוד של המאסטרים הגדולים (ובראשם דוד פרלוב ז"ל) וביומנים הקולנועיים האישיים אשר יצרו יתנסו התלמידים בעצמם בתיעוד קולנועי אישי ואינטימי.

סמסטר א' תשע"ח
שני 14:30 - 16:45
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
18182