בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

עריכה ב

כהמשך ליסודות העריכה שנקנו בשנה א', עוסקת הסדנה בשלבים מתקדמים של העריכה הלא-ליניארית. הסדנה מקנה לתלמיד מיומנויות מקצועיות בעריכת סרטים עלילתיים, סרטים תיעודיים, ותכניות טלוויזיה תוך הבנת כוחה המניפולטיבי והרגשי של העריכה ולימוד טכניקות עריכה שונות.

סמסטר שנתי תשע"ח
שני 9:00 - 11:15
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 4.0
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
18191