בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

קולנוע רוחני

סדנה שבה נבחן את המושג "רוחניות" בהקשר לקולנוע, מבחינת שפה קולנועית ותמות קולנועיות. ננתח את הדרכים שבהם יוצרי קולנוע מביאים לידי ביטוי אמנותי ערכים הקשורים לפילוסופיה, מוסר, מיסטיקה ודת. ונתנסה בתרגילי כתיבה מתוך כוונה להגיע אל משאב היצירה האישי. 

סמסטר ב' תשע"ח
רביעי 16:30 - 18:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
18221