בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סדנת לימוד וכתיבה יצירתית בהשראת ספר הזהר

סמסטר א' תשע"ח
רביעי 9:30 - 12:00
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ב', ג'
מס' קורס: 
18225