בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

העיר ואני

סמסטר א' תשע"ח
שני 17:00 - 18:30
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
18243