בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

דוקו-דרמה

המציאות הישראלית מייצרת אינספור סיפורים מצוינים. למרות זאת, ובשונה מהמגמה שמתרחשת בשנים האחרונות בקולנוע העלילתי העולמי, היוצרים הישראליים ממעטים ליצור יצירות קולנועיות המבוססות על סיפורים אמיתיים.

הקורס ילווה את הסטודנטים בהגשת תיק הפקה לסרט או סדרת טלוויזיה המבוססים על סיפור אמיתי, על שלביו השונים של התהליך: העלאת רעיונות רלבנטיים, בחינת הפוטנציאל הדרמטי-קולנועי שלהם, יציאה לתחקיר עומק של המקרה, וגיבוש הבנה של הסיפור במונחים של יצירה קולנועית. בסופו של התהליך יגישו הסטודנטים תיק הפקה העומד בדרישות של גופי השידור וקרנות הקולנוע והטלוויזיה.

כמו כן, הקורס ידון בנושאים שונים הקשורים לז'אנר הדוקו-דרמה: סקירת רקע של תת-הסוגות השונות של סרטים המבוססים על מקרים אמיתיים וההבדלים ביניהם, תפקידו של התחקיר כבסיס לתסריט ולבימוי הסרטים, גבולות הנאמנות לאמת העובדתית וההיסטורית ומקומה של החירות היצירתית בסרטים המבוססים על מקרים אמיתיים.

סמסטר שנתי תשע"ח
רביעי 17:30 - 20:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 4.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
18255