בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סדנת צילום ותאורה

סדנת צילום מעשית לקראת צילום סרטי הגמר. תתורגל עבודה מול הבמאי, עבודה עם תאורה, זויות צילום ותנועות מצלמה שונות ועוד.

סמסטר ב' תשע"ח
רביעי 17:30 - 21:15
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.5
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
18270