בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

עריכה מתקדמת

מדוע אני עורך את סרטיי העלילתיים כסרטים תיעודיים ולהפך? מה הקשר בין שני סוגי סרטים אלו? בקורס זה נדון בעבודות שונות שערכתי תוך התייחסות לנקודות מרכזיות כמו: פתיחות וסיומים של סרטים, בניית הגיבור והמהלך שהוא עובר, עבודה מול צלם, עבודה מול המוזיקאי, עריכה הבונה רגש, וכמובן גם על יחסי הגומלין החשובים בין העורך לבמאי של הסרט.

סמסטר א' תשע"ח
שלישי 9:00 - 11:30
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
18279