בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תולדות הקולנוע ג

בשנה זו נתמקד בגל החדש הצרפתי ותור הזהב של שנות השבעים בקולנוע האמריקאי ("הגל החדש" האמריקאי). ובנוסף נתעמק בהתפתחותו של הקולנוע הלאומי במדינות שונות בעולם.

סמסטר שנתי תשע"ח
רביעי 12:15 - 13:45
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 3.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
18285