בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תסריט הגמר

הסדנא המרכזית לכתיבת תסריט לסרט הגמר. במהלך השנה נבקר ונשכתב את התסריט,

נבדוק את איכויותיו הדרמטיות, בליווי ועדות תסריט, עד להגעה לתסריט מוכן להפקה.

סמסטר שנתי תשע"ח
שני 17:45 - 20:15
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 4.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
18288