בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תסריט הגמר

שיכתוב התסריט כפי שנכתב בסמסטר א' ובדיקת איכויותיו הדרמטיות, בליווי ועדות תסריט, עד להגעה לתסריט מוכן להפקה.

סמסטר ב' תשע"ח
שני 17:45 - 20:15
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
18288