בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סדנת סרטי רגש

סמסטר א' תשע"ח
שלישי 17:15 - 19:45
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
18291