בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

הסרט הקצר

סמסטר א' תשע"ח
שני 19:00 - 20:30
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ג'
כיתה 1
מס' קורס: 
18294