בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מטקסט לטקסטיל - סדנת עיצוב דמויות

סמסטר ב' תשע"ח
שני 9:00 - 11:30
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
18297