בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

ליווי לסרטי גמר דוקומנטריים

סמסטר א' תשע"ח
שני 17:15 - 18:45
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
18318