בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

צילום דוקומנטרי

הקורס יאפשר לתלמיד הכותב לערוך היכרות עם המדיום הוויזואלי על מנת שיוכל לנצל טוב ונכון יותר את הכלים הקולנועיים לכתיבתו.

דוגמאות: התבוננות ראשונית בפריים, החלטה על גדלו (C.U  M.S  L.S), בחירת ׂתאורה, צילום ראיון, בחירת לוקיישן ועוד.

הקורס ילווה בהדגמות מסרטים שונים המייצגים ז'נרים שונים (קולנוע מתבונן/מתערב) ובמהלכו ישולבו תרגילים להמחשה.

סמסטר א' תשע"ח
שני 9:00 - 10:30
מרצה: 
מסלול: 
תסריטאות
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
18363