בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

כתיבה למתקדמים

קורס המשך לקורס בשנה א'. פיתוח והעמקת יכולות הכתיבה של הדרמה הקצרה, תוך התמקדות בגיבור, קונפליקט, ותימה.

סמסטר א' תשע"ח
שני 10:45 - 12:15
מרצה: 
מסלול: 
תסריטאות
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
18366