בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תסריט בנושא יחסים

סמסטר ב' תשע"ח
שני 12:45 - 15:00
מסלול: 
תסריטאות
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18381