בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

בימוי דוקומנטרי

מרעיון יצירתי לפיתוח תיעודי

יצירת סרטים תיעודיים (דוקומנטרים) המתעדים דמויות או תופעות חברתיות 
תחקיר, תסריט, לוקיישן, ראיון, סצנה, נרטיב - כתיבה, בימוי והפקה

סמסטר ב' תשע"ח
רביעי 10:45 - 13:15
מרצה: 
נקודות זכות: 0.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18434