בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תחקיר ותסריט דוקומנטרי

סמסטר א' תשע"ח
רביעי 9:00 - 10:30
מרצה: 
נקודות זכות: 0.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18458