בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תסריטאות

תסריט

התסריט הוא פורמט כתיבה לסרט והוא מהווה את תוכנית העבודה לבמאי.
בתסריט מוצגים הדמויות, השתלשלות הסיפור, אירועים דרמטיים וכמו שאנחנו אוהבים בדרך כלל הסיום הטוב.
לתסריט מבנה שונה מספר או הצגה ותסריטאות נותנת ארגז כלים לכתיבת סיפור שיהפוך לסרט מצולם ומוקלט.

סמסטר א' תשע"ח
ראשון 9:00 - 11:30
מרצה: 
נקודות זכות: 0.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18461