בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תפיסה חזותית

סמסטר א' תשע"ח
ראשון 14:45 - 16:15
מרצה: 
נקודות זכות: 0.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18464