בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

הנחית קבוצות - הדרכה

סמסטר שנתי תשע"ח
חמישי 16:00 - 17:30
נקודות זכות: 3.0
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 3
מס' קורס: 
18472