בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

הנחיית קבוצות - הדרכה (המשך)

סמסטר הפקה תשע"ח
חמישי 16:00 - 17:30
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 3
מס' קורס: 
18475