בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

יסודות הטיפול הקבוצתי

סמסטר א' תשע"ח
חמישי 16:30 - 17:15
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 3
מס' קורס: 
18475