בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

קולנוע דוקומנטרי

סמסטר א' תשע"ח
חמישי 10:00 - 12:30
מרצה: 
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18915